Rezultatele proiectului pot fi sintetizate în modul următor:
– La finele perioadei de implementare, asigurarea tuturor funcţionalităţilor modulelor sistemelor informatice descrise în capitolul C4. Descrierea tehnică a proiectului,

– În ultimile două luni de implementare a proiectului, după testarea sistemelor, se va înregistra un număr de 100 de IMM-uri care vor putea realiza tranzacţii prin aplicaţia informatică (platformă de tip portal) dezvoltată prin proiect. Aceste tranzacţii nu vor genera venit pentru societate, ci vor fi oferite gratuit, în vederea consolidării funcţionalităţilor sistemelor. Acest rezultat este prezentat în Cererea de finanţare în cadrul capitolului 2.7. Indicatori.

– În perioada de post-implementare, pe parcursul celor 3 ani, prin prestarea serviciilor descrise în capitolul B3. Produse/servicii şi activităţi existente, societatea DIRECT CONSULTING & ADVERTISING va putea înregistra un număr de 250 de clienţi.