Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei platforme software care să poată să susţină unicul portal de afaceri business to business din Romania care promoveaza companiile romanesti si pe plan international.
Obiectivele strategice stabilite pentru implemenentarea proiectului definesc parametrii măsurabili care vor asigura sustenabilitatea societăţii pe termen cel puţin mediu. Obiectivele strategice ce se doresc atinse prin prezentul proiect sunt:

 • Eficienţă sporită şi un mai bun control al activităţii pentru serviciile prestate în prezent
 • Îmbunătăţirea calităţii produselor oferite în prezent de societate
 • Diversificarea şi consolidarea gamei de servicii prin achiziţia de noi echipamente
 • Mărirea capacităţii proprii de prestare servicii şi a eficienţei
 • Majorarea semnificativă a cifrei de afaceri, la finele anului 3 post-implementare.

Obiectivele specifice avute în vedere la realizarea proiectului sunt:
1. Obiective organizaţionale

 • Creşterea calităţii serviciilor oferite către clienţi
 • Creşterea numărului de clienţi şi a vânzărilor
 • Atingerea unui numar lunar de 10.000 vizitatori /  luna, care să nu rezulte din promovarea platita / publicitate online;
 • Atingerea unei medii de peste 3,5 pagini vizualizate / vizitator;
 • Inregistrarea a peste 7.000 companii în cadrul portalului ca şi membri;
 •  Atingerea unei rate de conversie de 3% din numarul de companii inscrise în portal, insemnand ca 3% dintre companiile membre să plateasca pentru pachetele de servicii sau pentru alte servicii pe care Direct Consulting & Advertising SRL le ofera;
 • Inregistrarea a minim 7.000 abonati la newsletter.

2.Obiective ale managementului afacerii

 • Optimizarea şi standardizarea proceselor de afaceri la nivelul companiei
 • Imbunătăţirea timpilor de răspuns la cererile clienţilor, prin specializare
 • Fidelizarea clienţilor prin automatizarea răspunsurilor către aceştia.
 • Implementarea proiectului cu un buget alocat de 741.228,6 lei, în perioada de  18 luni, cu o marjă de toleranţă de +/- 10% faţă de bugetul aprobat.
 • Respectarea cerintelor autorităţilor în privinţa implementării.

3. Obiective tehnologice

 • Garantarea securităţii informaţiilor şi accesului controlat la informaţii
 • Garanţia unei dezvoltări viitoare susţinută, bazată pe tehnologii de ultimă generaţie  şi nu limitate de către infrastructura informatică
 • Achiziţia de componente hardware şi software şi  modernizarea unora care să susţină comunicarea între societate şi clienţii săi.
 • Extinderea capacităţii de dezvoltare aplicaţii ca urmare a implementării proiectului prin achiziţionarea a 3 echipamente şi 2 aplicaţii informatice.
 • Creşterea personalului necesar operării echipamentelor informatice cu 4 persoane : 2 persoane angajate în perioada de implementare a proiectului şi 2 in perioada de post-implementare.
 • Creşterea numărului de servicii oferite membrilor portalului cu minim 50% după implementarea proiectului.
 • Implementarea de sisteme de plată online.

 

4.Obiective financiar-economice

 • Reducerea costurilor interne de funcţionare
 • In procesul de planificare şi de urmărire a activităţii societăţii producţiei se va realiza un antecalcul şi un postcalcul al costurilor
 • Creşterea vânzărilor prin introducerea pe piaţă a noii platforme de tip portal de afaceri B2B, cu o medie anuală de 90% în primii 3 ani post-implementare.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt în conformitate cu obiectivul liniei de finanţare, vizând dezvoltarea comertului online.