Activitate/subactivitate
Activitatea 1 – Managementul proiectului
Subactivitatea 1.1. – Constituirea echipei
Subactivitatea 1.2. – Monitorizarea şi controlul implementării
Subactivitatea 1.3. -Managementul procedural şi financiar
Activitatea 2. – Atribuirea contractelor de furnizare şi servicii necesare implementării proiectului
Subactivitatea 2.1. – Elaborare documentaţie de atribuire
Subactivitatea 2.2. – Selectare furnizori de produse şi servicii
Subactivitatea 2.3. Contractare furnizori de produse şi servicii
Activitatea 3. – Informare şi publicitate
Subactivitatea 3.1. – Anunt de presă de lansare proiect
Subactivitatea 3.2. – Realizare şi distribuire broşuri, pliante, afise
Subactivitatea 3.3. – Realizarea şi aplicarea de etichete
Subactivitatea 3.4. – Realizare web site proiect
Subactivitatea 3.5. – Anunţ de presa la finalizarea proiectului
Activitatea 4. – Achiziţie aplicaţii software
Activitatea 5. Achizitia echipamentelor TIC
Activitatea 6. – Dezvoltare Platforma online business-to-business
Subactivitatea 6.1. – Analiza cerinţelor
Subactivitatea 6.2. – Proiectare
Subactivitatea 6.3. – Implementare
Subactivtatea 6.4. – Testare şi recepţie
Activitatea 7. – Instruire personal
Subactivitatea 7.1. – Formare profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate
Subactivitatea 7.2. -Formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei
Activitatea 8. – Auditul proiectului
Subactivitatea 8.1. – Auditarea sistemului informatic
Subactivitatea 8.2. – Auditare financiară